Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll 14 februari 2018

Protokoll 14 februari 2018

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 14 februari 2018

Kvällen började med mycket god soppa (rotselleri) med bröd och därefter saffransris med kycklinggryta och fräsch sallad. Eftersom det var Alla hjärtans dag fanns vanilj-eller blåbärshjärtan till kaffet och lite extra godisskålar i konferensrummet.
Under kvällen höll vår diabetesstipendiat Leila Skorupa en intressant föreläsning om ULSCHED-projektet: Vad de vill forska på gällande diabetes, hur projektet lagts upp, påbörjats, svårigheter mm. Som avslutning fick vi veta att Leila numera arbetar som läkare i Tierp. Birgitta H fick som tack blommor från Leila, för att hon fungerat som engagerad kontaktperson mellan Leila och Disa, trots att kontakten inte skett helt enligt första tidsplaneringen. Leila framförde också tack till Disorna.

§ 1 Mötet öppnades av 1:e vice president Ingegerd Larsson.
Upprop förrättades. 13 Disor deltog. Därefter gratulerades Inger WN med blombukett, sång och hurrarop.
Kvällens gäster, Sarah Wennbom och två ungdomar, anlände och fick då veta att ”deras ungdomskafé på Grand” får 45.000 kr som skall användas för tågresa t/r Furuvik, inträde, åkband, mat och glass + medföljare preliminärt den 14 juni. Blir det pengar över kan det även bli konsert eller annan trevlighet för hela gruppen. ”Checken” kommer att överlämnas till Sarah och till ungdomarna vid nästa kafékväll. De två ungdomarna fick också lite smågodis att ta med till resten av gruppen.

§ 2 Föregående protokoll från januari 2018 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: I administrativa kassan finns 16.266 kr ( 9.500 kr + 6.700 kr)och i aktivitetskassan 92.405 kr. På avsättningskontot finns 28.063 kr.
500 kr har inkommit till LCFF, 1.450 kr till Julgåvan, 1.250 kr från zonmötet, 520 kr till mässlingsinsamling samt 3.377 kr till De glömda barnen från föreställningen Alladin en summa som delas med andra klubbar. 1.765 kr för gamla sedlar går till insamlade medel.
Alla Disor har ännu inte betalat medlemsavgiften.
Utbetalt 6.000 kr till Casa Minunata och 4.866 kr till medlemsavgifter nationellt och internationellt.
Som avslutning på ekonomipunkten fick vi månadsrapporten om hur ”utbyggnaden” av Disa City fortskrider. I januari byggdes Disas Informationscenter, ett hus i två våningar på Stora torget, med möjlighet till uthyrning till t.ex Destinatin Uppsala eftersom läget är så centralt. Info- centret bemannas av Lionsvolontärer och deras huvuduppgift är reklam för Lions, genom trevligt bemötande.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Zonmöte genomfört den 8 feb. där Disa ansvarade för förtäringen, tack framfördes till bakande, inhandlande, smörgås-bredande och diskande/städande Disor.
Flaggmålning vid bandyfinalen den 17 mars kl 14.15-15.45. Målning vid två ingångar, lista finns för att delta. Aktiviteten ger 5.000 kr!
Hämtning av glasögon samt därefter glasögontvätt 21 mars.
Påskaktivitet i Gränbystadens galleri på skärtorsdagen.
Lista för deltagande i vårens aktiviteter skickades runt. Information samt deltagarlista kommer även att skickas per e-post.

Julgåvekommittén: Diplom till Grand, Inger WN skriver text, Ingegerd skriver ut. Birgitta H sammanställer information om 2017 års julgåva och skickar per e-post.

Hjälpkommittén: Inget nytt ärende.

Stipendiekommittén: Har haft kommittémöte och återkommer med förslag på kriterier. Tar fram förslag på diabetesstipendiat för 2018.

Lions Quest: Kerstin L:s arbete för att ha en utbildning för lärare vid Pluggparadiset gick om intet men Disa jobbar vidare för att hitta ny mottagare. Ingegerd, Elsa och Birgitta E kollar intresse hos en idrottsklubb.

LCFF: Inget nytt.

Informationskommittén: ”Den goda saken”, kampanj hos UNT som Kerstin Lööf kollat är inget som passar för Disa.

Medlemskommittén: 18 april – en kväll hos Disa kl 19-20.30. Elsa hämtar nyckel och avtal. Mail kommer med fråga om antal gäster Disorna bjuder in. Sista anmälningsdag i vecka 15. Fyra Disor, förutom presidenten åtar sig att ge kort information: Inger WN, Elsa, Birgitta H samt Kerstin F. Birgitta H skickar inbjudan till TT-lunch, förslagsvis den 7 mars.

Fest-och programkommittén: I mars blir det antingen besök från Plantagen eller en reseberättelse av Gunilla S.

Jubileumsfonden: För tillfället ingen ansökan på gång.

Nomineringskommittens lämnade förslag för verksamhetsåret 2018/2019:
President Ingegerd Larsson, 1:e vice Birgitta Ingvarsson, 2:e vice Birgitta Hydén, past Vivianne Eriksson, kassaförvaltare Gunilla Lindström, sekreterare Kerstin Forss, revisorer Gunilla Svennbeck, Kristina Axell samt ersättare Birgitta Andersson. Medlemskommitté Inger Arenroth 1 år, Birgitta Hydén 2 år, Birgitta Eriksson 3 år. Val på marsmötet.

§ 5 Iris/LEO: Viktor lämnar Iris genom transfer till Lionsklubb i Stockholm.

§ 6 Lp informerar: Den 18 januari träffades Uppsalaklubbarnas presidenter på lunch för samtal om lokalt samarbete. Distriktsrådsmöte den 27 januari där Elsa deltog, information på distriktets hemsida.
Utbildning den 3 mars i Uppsala, Storgatan 11, där Inger W-N, Ingegerd och Asal är anmälda.
Under våren 2018 anordnas ett event på Stadsbiblioteket för Låna en Uppsalabo med inbjudna lånare, utlånade och blivande utlånade. Information kommer.
Klubbhäftena delades ut och de insamlade medel för dem går till katastroftält.
Ingegerd har tagit del av Lions information om miljöpris och påminner om möjligheten för Disorna att lämna förslag på mottagare till marsmötet.

§ 7 Övriga frågor:
Nästa zonmöte blir den 12 april på Storgatan 11.
Nästa distriktsmöte den 24 mars i Österbybruk.
Nästa månadsmöte den 14 mars 2018
Nästa styrelsemöte den 1 mars kl 16 hos Elsa.

Vid protokollet

Kerstin Forss

sekreterare

Justeras

Ingegerd Larsson

1:e vice president