Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 14 mars 2018

Protokoll den 14 mars 2018

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 14 mars 2018

På marsmötet tog Gunilla Svennbeck med oss på en kryssning, som började på Bali och därefter till städerna Geraldton, Perth, Albany, Melbourne och Sidney i Australien. Vi fick sola på däck, gå på tur i mangroveskog och på spänger bland trädtoppar, se pingviner, kängurur, koalor och många andra djur och fåglar, träd och växter liksom olika miljöer. Resan avslutades i Sidney med insegling vid operahuset och Botany Bay (där Solander point ligger).

§ 1 Mötet öppnades av past president Elsa Grahn. Upprop förrättades. 12 Disor deltog.

§ 2 Föregående protokoll från februari 2018 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: I administrativa kassan finns 8.676 kr och några medlemsavgifter fattas ännu. I aktivitetskassan finns 65.225 kr. På avsättningskontot finns 75.508 kr.
400 kr har inkommit till LCFF, 1.340 kr till diabetes och 14.760 kr för Klubbkort samt 2.000 kr till julgåvan.
Som avslutning på ekonomipunkten fick vi månadsrapporten om hur ”utbyggnaden” av Disa City fortskrider. De insamlade medlen, 18.500 kr, räckte denna gång till en buss, som kommer att gå till alla indragna hållplatser i Uppsala och där man kan betala i Lionsbössa eller med swish. Chaufförer är nyanlända som kan köra buss (kanske ”hittade” genom Låna en Uppsalabo?) men med Lionsmedlem som vägguide vid turerna!
Sedan 1 juli 2017 har Disorna samlat in 150.000 kr.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Bandyfinal den 17 mars, samling vid norra entrén kl 13.30. Målning kl 14.15 till 15.45. Finalen går mellan Sandviken (svart och vitt) och Edsbyn (röda tröjor, blå byxor).
Glasögontvätt hos Inger WN den 21 mars, med redan nu är runt 2.000 glasögon tvättade ”hemma” hos några Disor!
Påskaktivitet i Gränbystadens galleria på Skärtorsdagen kl 11-15, med ankomsttid 10.30 för framplockning.

Julgåvekommittén: Ingegerd och Inger WN har besökt Grands torsdagscafé och överlämnat diplom och träffat ungdomar som skall få resa till Furuvik. Foton från besöket finns på hemsidan. Fritidsförvaltningen i Uppsala kommun, som ansvarar för verksamheten på Grand, åtar sig att förskottera för utgifter och därefter fakturera Disa.
Julgåvan har under 8 år inbringat 351.000 kr, ett skäl till att fortsätta även 2018 tyckte närvarande Disor. Inför kommande julgåva anmälde sig Elsa, Ingegerd och Kerstin L, kvarstår: Birgitta H, Inger WN, ev. tillkommer fler intresserade framöver. Men alla Disor är säljare av julgåvan. Dags att redan nu börja fundera på kommande insamlingsmål!!!

Hjälpkommittén: Inget nytt ärende.

Stipendiekommittén: Har haft kommittémöte och förslaget skickas till styrelsen, för att därefter presenteras för klubben.

Lions Quest: Tiden för kurser har förlängts. Ingegerd och Elsa har besökt Vaksala IF och väntar på svar, om intresse för kurs finns.

LCIF: Tack har kommit från USA gällande bidragen till mässlingskampanjen.

Informationskommittén: Disorna kan fortfarande rösta på Låna en Uppsalabo i UNT: kampanj ”Den goda saken” t.o.m. den 11 april.

Medlemskommittén: 18 april – en kväll hos Disa kl 19-20.30. Elsa hämtar nyckel och avtal. Kerstin L, Ingegerd och Gunilla L. anmäler att de kan fixa det ätbara. Inger WN, Elsa, Birgitta H (föreslås ersätta Vivanne som inledare om Lions) samt Kerstin F och Anja blir kvällens informatörer. En lista med avprickning av antal inbjudna gäster cirkulerade. Måndag 19 mars kl 10.00 träffas ”informatörerna ” i Missionskyrkan för fortsatt planering av 18 april.
TT-lunch den 7 mars genomförd med 6 deltagare.

Fest-och programkommittén: 11 april besöker vi Galderma, dvs f.d Qmed, redan 16.45, men möjlighet finns att komma senare. Sallad kostar 100 kr. Inbjudan med detaljinformation kommer per e-post. Elsa avbokar hotellet för aprilmötet.

Jubileumsfonden: För tillfället ingen ansökan på gång, men funderingar finns.

Nomineringskommittens förslag för verksamhetsåret 2018/2019:
President Ingegerd Larsson, 1:e vice Birgitta Ingvarsson, 2:e vice Birgitta Hydén, past Vivianne Eriksson, kassaförvaltare Gunilla Lindström, sekreterare Kerstin Forss, revisorer Gunilla Svennbeck, Kristina Axell samt ersättare Birgitta Andersson. Medlemskommitté Inger Arenroth 1 år, Birgitta Hydén 2 år, Birgitta Eriksson 3 år. Beslut att välja enligt förslaget.

§ 5 Iris/LEO: Vivianne hälsar från Viktor som numera tillhör LC Stockholm Globen,

§ 6 Lp informerar: Påminner om distriktsmötet i Österbybruk, se distriktets hemsida. Zonmöte den 12 april, inbjudan kommer per e-post till alla Disor.
Påminnelse om att Sävjaklubben har en konsert i Sävja kyrka den 24 mars, där överskottet går till De glömda barnen.
Uppsalaklubben kommer att ha loppisbord i Fyrispark i maj månad. Önskar bidrag till försäljningen. Uppsalaklubben kollar möjlighet att få informera om Lions vid vissa av Sirius hemmamatcher, en lämplig zonaktivitet.
Riksmöte 15 maj i Ronneby, det finns möjlighet för Disor att delta.
Förlängning görs av Jubileums-insamlingens ansökningstider.

§ 7 Övriga frågor: Vivianne informera kort om den nya distriktsindelningen.
Folkrörelsearkivet har årsmöte den 19 mars. Det kan vara dags för Disa att samla ihop protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter för att lämna in till arkivering, vilket blir sekreterarens uppgift.
Ingegerd har tagit del av Lions information om miljöpris och har skrivit förslag, som godkänns av mötet, till Disas nominering av Erikshjälpen.
Birgitta Ingvarsson kommer att lämna Uppsala i sommar och flytta till Jönköping efter ungefär 40 år ”här uppe”. Tiden går fort och mycket skall hinnas med innan flytten, vilket gör att hon troligen inte kommer att vara med vid de kommande månadsmötena, förutom inför sommaruppehållet.

Kvällen avslutades med att vi fick höra Ingegerd läsa Jamtelagen, som även passar för oss Disor! Den skickas även ut per e-post enligt önskemål från åhörarna.

Nästa zonmöte blir den 12 april på Storgatan 11.
Nästa distriktsmöte den 24 mars i Österbybruk.

Nästa månadsmöte den 11 april 2018
Nästa styrelsemöte den 3 april kl 16 hos Ingegerd.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Elsa Grahn
Past president