Hem

Melvin Jones

Vid avslutningsmötet 2019 uppvaktades två Disor med Melvin Jones Fellowship. Birgitta Hydén fick utmärkelsen för sitt värdefulla arbete som Lions representant i Barndiabetesfonden och Elsa Grahn för sitt värdefulla arbete som zonordförande.
http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/melwin%20jones%20fellows%202019.jpg

Riksmötet 2019

Lionsvänner från hela landet samlades i Västerås för 2019 års Riksmöte. Mötet var välorganiserat och bra med många viktiga beslut. Disa var väl representerade av Inger, Birgitta, Ingegerd, Elsa, Inger och Märit. http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/rm2019.jpg

Fyra nya medlemmar i Disa

På månadsmötet i mars invigdes tre nya medlemmar; Sara Bruun, Märit Landberg och Christina Rudmark.

Julgåvan 2018 till Alnäs

Julgåvan 2018 gav 46 724 kr till KFUMs sommarlägerverksamhet vid Alnäs friluftsgård för barn och ungdomar med behov av extra stöd. Julgåvan har därmed inbringat mer än 400 000 kr.

Eldsjäl fick idéellt stipendium

Annie Lewerentz har erhållit Lions Club Upsala Disas stipendium 2018 för ideella insatser bland hemlösa i Uppsala.

LC Disas forskningsstipendium inom diabetes

Lina Juzokaite tilldelas 2018 års stipendium inom barndiabetesforskning

Projekt som vi stödjer

Under juli 2018 - juni 2019 samlade Lions Club Upsala Disa in 166 803 kr för att dela ut till lokala, nationella och internationella ändamål.

Låna en Uppsalabo

Att låna en Uppsalabo är ett samarbete mellan Lions och Uppsalas bibliotek som en viktig del i integrationen av nyanlända.

Sponsorer

Value call är det första företaget som varje år skänker en större summa pengar till Disas hjälpverksamhet!

Tack alla företag som stöder Disas hjälpverksamhet

Stort tack till alla företag som stöder LC Disa. Stöd ni med!

Lions tältprojekt "Bring quality to life"

Lions tältprojekt är ett unikt projekt för katastrofarbete som startade 2003.

Lions Club international

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.

Nästa möte

Vi Disor har uppstartsmöte och styrelsemöte den 28 augusti kl 18.30 på Borgerskapets Hus.