Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 12 februari 2020

Protokoll den 12 februari 2020

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 12 februari 2020.

Kvällen började lite tidigare än vanligt och matens serverades upplagd på tallrik eftersom det bara var Disor som åt middag i restaurangen. Efter kaffe och kaka var det dags att dela ut 2019 års Julgåva till Uppsala Kvinnojour. Amanda Birging fanns på plats för att ta emot drygt 47.000 kr. Hon blev glatt överraskad och imponerad eftersom hon trodde det var 4.700 kr som skulle överlämnas! Hon berättade också om vad pengarna kan komma att användas till. Därefter berättade Ingrid Martinengo att hon vill lämna sina födelsedagspengar till Barndiabetesfonden för forskning, eftersom hennes, numera vuxna son, är diabetiker.

§ 1 Mötet öppnades av president Ulla Lindén. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade vid mötet.

§ 2 Föregående protokoll från januari 2020 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 2 Ekonomisk rapport

Administrativa kontot: 17,663 kr. Aktivitetskassan 89.003 kr och på avsättningskontot 20.309 kr.
Inkommet: Julgåvan 1.740 kr, katastrof/hjälpinsamling 2.278 kr. Summan blev lite drygt 4.000 kr.
Utbetalt: Inbetalda medlemsavgifter till USA och distrikt 6.043,65. Till Barndiabetesfonden 5.000 kr, till katastrofhjälp 5.000 kr, De glömda Barnen 5.000 kr, Stadsmissionen 5.000 kr, föreningen Stöttepelaren 2.000 kr.
Månadens resa: Varje insamlad tusenlapp ger 1 mil på Sverigekartan. Disorna tar sig från Nordmaling till Holmsund, ca 4 mil. LC Holmsund har ingen aktuell hemsida, de flesta uppgifter är från 2013. Men deras motto är ”Liten men naggande god!” Det verkar vara runt 15 manliga och 3 kvinnliga medlemmar i klubben. Klubben har två stora aktiviteter, Skärgårdsnytt som utkommer 1 gång per år med information om företag, föreningar, vad som är på gång mm samt dans på Tjugonde dag Knut. Även glasögon samlas in. På 125.000-kronorsbandet närmar vi oss slutet, nu är det bara 5 cm kvar!

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén. Disa har fått förfrågan om att delta i bandyfinalen 2020 med ansiktsmålning i de tävlande lagens färger. För att få allt praktiskt att fungera den dagen ansvarar Ingegerd, Elsa och Birgitta E men det förutsätter att många ställer upp och målar streck på herrar och damers kinder. 2020 är det bandyfinal den 21 mars, damfinal kl 9.30 och herrfinal 15.15. Inger WN har kollat och det är 4 ingångar som är öppna vid herrfinalen. Det kräver minst 8 Disor under några timmar, något färre på förmiddagen vid Torget med målning av barn, även det streck i lagens färger.
Disa åtar sig värdskapet vid Elsas sista zonmötet som zonordförande i maj.
Under kvällen diskuterades en del om hur arbetsuppgifter kan fördelas framöver när det gäller de aktiviteter som Disa åtar sig. Se även bifogade dokument från ”paraply”- organisatören Inger WN och anmäl dig till aktivitet och/eller ansvar under våren 2020.

Julgåvekommittén. Kommer att bestå av Birgitta Hydén, Kerstin Lööf, Märit och Elsa, med möjlighet för någon mer som vill delta.

Hjälpkommittén. Inget nytt.

Stipendiekommittén: Väntar på svar angående plats vid ungdomsläger.

Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: Kommer att skicka pressrelease till bl.a UNT om att Disa bidragit med Julgåvans 47.000 kr till Uppsala Kvinnojour.

Medlemskommittén: Kommittén kommer att träffas i mars.

Fest-och programkommittén. I mars delas diabetesstipendiet ut till Hanna Liljebäck, i april finns förslag från Gunilla Svennbeck om klimat och miljö och i maj kommer Christer Nordström.

Låna en Uppsalabo: Broschyr planeras för verksamheter som träffar många presumtiva låntagare tex Röda Korset, Nyby Vision, SFI.

Sociala medier: Inget nytt.

§ 5 Lp informerar: Ulla gick igenom de förslag som finns till nomineringar inom distriktet. Utbildningsdag i lionskunskap i Södertälje den 14 mars. Karin Fridell-Anter framför tack för den summa som Disa bidragit med till Stöttepelaren efter föredraget i januari.
Klubbkort distribuerades, det finns två över om någon behöver, kontakta i så fall Ingegerd.

§ 6 Kvällen avslutades med att vår TT Gunilla Svennbeck läste ur Mark Levengoods bok ”Gud som haver barnen kär har du någon ull”.

Nästa styrelsemöte den 26 feb kl 16.
Nästa månadsmöte blir den 11 mars.

Vid protokollet
Kerstin Forss
Sekreterare

Justeras
Ulla Lindén
President