Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 9 juni 2021

Protokoll den 9 juni 2021

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 9 juni 2021

Fysiskt möte i trädgården vid Borgerskapets hus. Verkligen trevligt att se så många Disor i ”verkliga livet”. I samband med mingel med dryck och tilltugg gjordes en kort utvärdering av vårt år som haft rubriken Hälsa och välbefinnande. Alla närvarande Disor fick också, genom Inger WN:s försorg, grattiskort och uppmuntringspresenter som dryck, munhygiensprodukter, olika sorters lotion mm.
Disorna uppvaktade även Gunilla S som fyllde ”runt år” dagen före nyårsaftonen 2020 och Christina R som fått en femma i levnadsår i februari. Båda fick blå-gula blommor och Gunilla fick 2.000 kr att skänka till något ändamål hon själv bestämmer. Birgitta H lämnade över en bukett med gula rosor, klint och prästkragar till Inger WN med tack från alla Disor som under åren haft många arbetsträffar, möten, paketeringar, glasögontvättar, mm kombinerade med mat, fika och trevlig samvaro i huset i Gamla Uppsala. Därefter var det dags att sitta ner och äta kycklingwrap medan vi pratade och hade trevligt.

1. Upprop förrättades och 9 Disor närvarade: Birgitta Hydén, Kristina Axell, Ulla Lindén, Ingegerd Larsson, Inger Widerlöv Nilsson, Gunilla Svennbeck, Christina Rudmark, Elsa Grahn och Kerstin Forss.

2. Föregående protokoll från 19 maj 2021 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan 11.091 kr, aktivitetskassan 22.283 kr och 24.093 kr på avsättningskontot. Inkommet under månaden:1.665 kr från bössa vid Heidenstams mataffär. Extra bösspengar har inkommit, 3.938 kr och de kommer att utbetalas till Barndiabetesfonden. Beslut togs om att fördela resterande medel enligt följande: 5.000 kr till Lions Katastrofberedskap, 5.000 kr till Barndiabetesfonden och resterande sparas till nästa verksamhetsår.

4. Kommittéer där vi tänker stort och smått inför framtiden

Medlem: Måndag den 31 maj kl 13.30 tog 7 personer en promenad genom Botaniska trädgården, en promenad som avslutades på Café Victoria vid 15-tiden.

Aktivitet : Inger WN har genom utskick meddelat att vi nu kan börja stå på loppis vid Ulva kvarn på söndagar. Få har visat intresse så det kommer nytt utskick inom kort. Det finns gott om prylar att sälja, men det behövs säljare! Inger är kontaktperson och vet var bord mm finns den dag man åtar sig att jobba.
Beslut om att pröva en ny aktivitet med sponsrade och sålda marschaller i centrala Uppsala ev under adventstid 2021. Arbetsgruppen jobbar på. Aktiviteten blir ett samarrangemang mellan Disa och den lokala barndiabetesföreningen.

Fest och program Gästföreläsare från och med november/december, Gunilla S kontaktar Christer Nordström.

Hjälp: Inget nytt.

PR/Info: Trevlig redovisning av Disaaktiviteter i Lionstidningen.

Sociala medier: Birgitta H skickar ut ett mail med en lathund om hur man kan hitta och dela inlägg genom sin privata facebook.

Stipendier: Inget nytt.

LQ, LCFM, LCIF, LFF, Miljö: Inget nytt.

5. Mottagare av Julgåvan 2021 . Arbete pågår i arbetsgruppen.

6. Lp har ordet.

DG:s månadsbrev har skickats ut från distriktet till alla Disor. Ny GD för kommande verksamhetsår från 1 juli bli Mats Gernandt, då med ny inloggning till distriktets webbsida.
Önskan från distriktet att klubben utser en Disa som IT- kontakt.
Enkät om klubbens standard gällande digitala möten, hemsida mm har besvarats.
Lista för beställning av handböcker påbörjades, utskick med förfrågan om fler vill ha ett eget exemplar inför nya verksamhetsåret. Beställning skall skickas in under juni månad.

7. Mötet avslutades och Disorna önskade varandra skön sommar!

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president